Hány meszely egy icce?

Szerző: | 2023. november 12. | Fókusz | Címkék:

A múltban a bor összemérhető mennyiségének meghatározására igen sokféle, többnyire
régiónként változó mérték szolgált. A szabályokat helyileg és országosan is igyekeztek
egyértelművé tenni, de gyakoriak voltak az „átszámításból” származó problémák: erre megy
vissza a cseberből vederbe közmondás. Ezek nem csak az űrmérték helyi értelmezéséből,
hanem a borvidéken elterjedt hordóméretekből is adódtak. A gönci hordó például egészen
jól behatárolható fogalom, mégis a mértéke a 19. század végéig 125 és 145 liter között
mozgott. A 14. század elején királyi rendelettel engedélyezett és gyakran módosult helyi
mértékek használatát a 19. század második felében az osztrák, majd az egységes liter
űrmértékrendszer váltotta föl.
Ismert űrmérték volt a meszely (fél icce, azaz 0,4242 liter), az icce (általában 0,8484 liter
volt, de elterjedt a 0,5979 literes magyar icce, ami egy bécsi pintnek felelt meg), a pint (négy
meszely, két icce), valamint a köböl, a cseber és az akó. A helyi szokásokra utal, hogy a
gabonát is mérő köböl 12-42 liter közötti bormennyiséget jelöl. A szláv eredetű cseber
(aminek veder jelentését is ismerjük) nagycseberként és kiscseberként is szerepet kapott, 85,
illetve 42,5 liter volt. Nem hibázunk nagyot, ha az akót fél hektoliternek számoljuk, de ha
igazán pontosan akarunk értelmezni régi adatokat, ássunk az összefüggések mélyére! Az
egységes, tízes számrendszeren alapuló mértékrendszer bevezetése előtt 1 akó 32 pintnek,
azaz 51 liternek felelt meg. Ismeretesek voltak még a bécsi, pesti, soproni és pozsonyi akó. A
pesti és a pozsonyi akó 60 magyar icce, azaz 35,88 pint, vagyis 50,80 liter volt. A soproni
akó 80 magyar icce, azaz másfél pozsonyi akó. A másfél pozsonyi akót a tengeri
szállításkor baril néven önálló mértékegységként ismerték. Az akó mértékegységtől
függetlenül edény jelentésben is él, ma leginkább Tokaj-Hegyalján. Paraszti gazdaságokban
ma is akónak mondják a 136 literes göncinél kisebb hordót.
Abba persze most nem megyek bele, ha a szódát hamarabb találják fel, milyen bor-szóda
mennyiség jött volna ki meszely alapon egy nagyfröccsnél.

<a href="https://elitbor.hu/szerzo/nqv-admin/" target="_self">Elitbor</a>

Elitbor

(bemutatkozó szöveg feltöltés alatt)

Legfrisebb bejegyzések

Ópusztaszer hazavár
A nagy borkönyv
Ópusztaszer hazavár